Inwido rapporterar historisk omsättning och lönsamhet för nya affärsområden

Historisk omsättning och lönsamhet för nya affärsområden som tabell

Sedan årsskiftet är Inwido organiserat i fyra nya affärsområden: Skandinavien, Östeuropa, e-Commerce och Västeuropa.  Den nya segmentsindelningen syftar både till att öka transparensen och tydligheten kring utvecklingen och att visa ett tydligt tillväxfokus.

Inwido kommer att rapportera ekonomiskt utfall för de fyra nya affärsområdena från och med Q1 2022. För att kunna jämföra utvecklingen i de nya segmenten publicerar Inwido nettoomsättning och lönsamhet från Q4 2019 till Q4 2021 uppdelat i de fyra affärsområdena.

Av de fyra nya affärsområdena är Skandinavien, där Sverige, Danmark och Norge ingår, det största med en omsättning på 4 302 MSEK 2021. Östeuropa som i dagsläget omfattar Finland och Polen är med en omsättning på 1 847 MSEK näst störst. Inwidos tillväxtorienterade e-handel, e-Commerce, med försäljning på sju marknader, omsatte 953 MSEK under fjolåret. Västeuropa som omfattar verksamheten i England och på Irland var 2021 det minsta affärsområdet med en omsättning på 587 MSEK. Dock har detta affärsområde under 2022 redan utökats med Dekko Window Systems som förvärvades i början av mars.

Fram till och med 2021 var Inwido varit indelat i två affärsområden: Nord och Syd. Den nya segmentsindelningen kommunicerades i samband med kapitalmarknadsdagen den 9 december 2021.

För detaljerad information i tabell se PDF.

För ytterligare information, kontakta:
Peter Welin, Finans- och ekonomidirektör och vice VD 
Tel. 070-324 3190, peter.welin@inwido.com

Tobias Rydergren, Head of PR & Communication
Tel. 070-255 2361, tobias.rydergren@inwido.com