Inwido växer med nytt förvärv i Finland

Inwido-PRM-Hyvinkään Puuseppien

Med förvärvet av Hyvinkään Puuseppien Oy i Finland, specialiserat på massiva trädörrar och skräddarsydda fönster, lägger Inwido ytterligare en framgångsrik verksamhet till affärsområde Östeuropa. Hyvinkään Puuseppien Oy har 16 anställda och en produktionsanläggning i Ridasjärvi i Hyvinkää. Under 2021 omsatte bolaget cirka 40 miljoner kronor.

Hyvinkään Puuseppien Oy grundades 1958 av nuvarande vd:n och ägaren Ilkka Turpiainens far. Nu säljs företaget till Inwido för att säkerställa en fortsatt god utveckling och tillväxt av verksamheten. Hyvinkään Puuseppien kommer i samband med affären att bli en självständig affärsenhet inom Inwido och samtidigt dra nytta av synergier med Inwidos centrala inköpsorganisation.

Hyvinkään Puuseppien säljer sina produkter främst till bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag, byggföretag och byggentreprenörer. Dörrarna och fönstren är måttbeställda och finns i flera träslag. Företaget erbjuder även renovering och reparation av dörrar och fönster både på plats och i egen verkstad.

"Förvärvet av Hyvinkään Puuseppien Oy stärker vår position inom måttbeställda fönster och dörrar tillverkade med gediget trähantverk. Företagets renoveringsverksamhet är också i samklang med Inwidos hållbarhetsmotto att ge mer än vi tar. Vi förvärvar en framgångsrik verksamhet med ett produkterbjudande som kommer att skapa goda möjligheter för stark organisk tillväxt", säger Antti Vuonokari, EVP Eastern Europe på Inwido.

"Tillsammans med Inwido ser jag stora möjligheter att accelerera vår verksamhet i Finland. Jag ser fram emot att utveckla företaget och samtidigt behålla vårt unika erbjudande", säger Ilkka Turpiainen, VD för Hyvinkään Puuseppien Oy.

Förvärvet Hyvinkään Puuseppien Oy finansieras med tillgängliga likvida medel och kommer att ha en marginellt positiv inverkan på Inwidos vinst per aktie under 2022. Köpeskillingen är i linje med Inwidos gängse multiplar. Ägaren behåller 35 procent av aktierna under en period om minst två år. Köpeskillingen för de återstående aktierna kommer att baseras på Hyvinkään Puuseppiens framtida ekonomiska utveckling.

Hyvinkään Puuseppien är Inwidos andra förvärv under 2022. I mars utökades affärsområdet Västeuropa med Dekko Window Systems i Manchester med en omsättning på 280 miljoner kronor.

För ytterligare information, kontakta:
Antti Vuonokari
, Executive Vice President Eastern Europe
Tel. +358 40 903 0751, antti.vuonokari@pihla.fi

Tobias Rydergren, Head of PR & Communication
Tel. 070-255 2361, tobias.rydergren@inwido.com