Inwidos årsredovisning för 2018 är publicerad

Inwido Årsredovisning 2018 (PDF)

Denna information är sådan information som Inwido AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Information lämnades för offentliggörande måndagen den 8 april, 2019 kl. 13:00.

Inwidos årsredovisning för 2018 finns nu tillgänglig på www.inwido.com i pdf-format. På hemsidan kan även en tryckt version av årsredovisningen beställas. Observera dock att den endast finns på engelska i tryckt format.

Inwidos årsstämma äger rum fredagen den 3 maj 2019 kl. 14.00 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2 i Malmö. Inregistrering till stämman börjar kl. 13.30. Kallelsen finns att tillgå på www.inwido.com där även anmälan kan ske. Fullständiga bolagsstämmohandlingar finns tillgängliga på Inwidos huvudkontor samt på www.inwido.com.

För mer information, kontakta
Jonna Opitz, Kommunikationssdirektör 
Tel: 010-451 45 58 eller 0722 11 90 10
E-post: jonna.opitz@inwido.com