Inwidos Årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2021 är publicerad

inwido-2021-12-31-sv.zip

Inwido Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2021

Inwidos Årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2021 finns nu tillgänglig på Inwidos hemsida som pdf och som ESEF-fil. På hemsidan kan även en tryckt version av Årsredovisningen och hållbarhetsrapporten beställas, på svenska och engelska.

”Pandemi, prishöjningar och försörjningsutmaningar. Så kan 2021 summeras. Samtidigt ser jag med glädje tillbaka på Inwidos genom tidernas bästa år. Vår familj av 29 affärsenheter har tillsammans besegrat anmärkningsvärda utmaningar och tagit tillvara nya möjligheter. Resultatet är tydligt. Inwido presterar de högsta tillväxttalen sedan börsnoteringen 2014 och det starkaste resultatet så här långt”, skriver Inwidos vd och koncernchef Henrik Hjalmarsson i vd-ordet.

I hållbarhetsrapporten redovisas hur Inwido jobbar systematiskt enligt vår hållbarhetsfilosofi, som enkelt uttryckt går ut på att ge mer än vad vi tar.

“Under 2021 anslöt sig Inwido till Science Based Targets Initative med ambitionen att reducera koncernens utsläpp av växthusgaser. Genom att stå upp för SBTi tydliggörs koncernens arbete för att minska utsläppen och bidra till Parisavtalets 1,5 gradersmål. Jag gläds också åt att vi under året fortsatt sänka utsläppen av koldioxid per enhet, helt i linje med våra ökade ambitioner, samtidigt som vi tydligt ökat andelen av försäljningen av fönster och dörrar som möter de av EU beslutade taxonomimålen”, skriver Henrik Hjalmarsson.

Denna information är sådan information som Inwido AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Information lämnades för offentliggörande 2022-04-06 08:30 CET.

För ytterligare information, kontakta:
Peter Welin, Finans- och ekonomidirektör och vice VD 
Tel. 070-324 3190, peter.welin@inwido.com

Tobias Rydergren, Head of PR & Communication
Tel. 070-255 2361, tobias.rydergren@inwido.com