Inwidos Årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2022 är publicerad

inwidoabpubl-2022-12-31-sv.zip

Inwido Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2022

Inwidos Årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2022 finns nu tillgänglig på Inwidos hemsida som pdf och som ESEF-fil. På hemsidan kan även en tryckt version av Årsredovisningen och hållbarhetsrapporten beställas, på svenska och engelska.

Vi överträffade våra finansiella mål, som sattes i slutet av 2021 och gjorde för första gången en rörelsevinst på över en miljard kronor, samtidigt som vi hade rekordstark tillväxt både organiskt och genom att vi under året genomförde tre förvärv. Den underliggande marknaden var god under första halvåret, både inom konsument och industrimarknaden. Under slutet av året så gick dock efterfrågan på industrimarknaden ner tydligt, samtidigt som konsumentmarknaden var fortsatt stabil”, skriver Inwidos vd och koncernchef Henrik Hjalmarsson i vd-ordet.

I hållbarhetsrapporten redovisas hur Inwido jobbar systematiskt enligt sin hållbarhetsfilosofi, som enkelt uttryckt går ut på att ge mer än vad man tar.

Under året har vi minskat koldioxidutsläppen från scope 1 och 2 per fönsterluft med hela 22 procent vilket innebär att vi halverat utsläppen sedan 2019 och därmed uppnått vår ambition åtta år tidigare än plan. Vi är ödmjuka inför nästa steg i vår klimatambition, där vi i enlighet med Science Based Targets intiative, kommer att arbeta för att markant sänka våra koldioxidutsläpp även inom Scope 3”, skriver Henrik Hjalmarsson.

 

Denna information är sådan information som Inwido AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Information lämnades för offentliggörande 2023-04-04 09:00 CET.

 

För ytterligare information, kontakta:
Peter Welin, Finans- och ekonomidirektör och vice VD 
Tel. 070-324 3190, peter.welin@inwido.com

Tobias Rydergren, Head of PR & Communication
Tel. 070-255 2361, tobias.rydergren@inwido.com