Inwidos Årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2023 är publicerad

inwidoabpubl-2023-12-31-sv (1).zip

Inwido Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2023 ESEF

Inwidos Årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2023 finns nu tillgänglig på Inwidos hemsida som pdf och som ESEF-fil. På hemsidan kan även en tryckt version av Årsredovisningen och hållbarhetsrapporten beställas, på svenska och engelska.

Stabil utveckling visar styrkan i affärsmodellen

Förutom att leverera stabil lönsamhet stärkte Inwido kassaflödet och avslutade året med en fortsatt låg skuldsättning, trots att det största förvärvet hittills genomfördes under 2023. Året präglades av inflation, höga räntor och krig i såväl Europa som Mellanöstern. Dessa händelser, som slår hårt mot den globala ekonomin, påverkar även Inwidos verksamheter. Under 2023 sågs en kraftig inbromsning inom nybyggnationsmarknaderna i Sverige och Finland vilket påverkade både orderingång och försäljning under året. Även konsumentmarknaderna i stora delar av Europa var avvaktande under året. Tack vare tidigare genomförda prishöjningar, god kostnadskontroll och affärsenheternas goda vana att anpassa kapaciteten efter svängningar i efterfrågan, försvarade Inwido marginalerna.

Hållbarhetsarbetet växlar upp

Inwidos hållbarhetsarbete är under ständig utveckling. I oktober 2023 togs ytterligare ett viktigt steg då hållbarhetsmålen för klimatpåverkan på både kort och lång sikt, samt den övergripande ambitionen att ha nettonollutsläpp år 2050, skickades in för validering av Science Based Targets initiative (SBTi). Under 2024 förväntas målen bli validerade och godkända av SBTi.

Denna information är sådan information som Inwido AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Information lämnades för offentliggörande den 11 april, klockan 09.00 CEST.

För ytterligare information, kontakta:
Peter Welin, Finans- och ekonomidirektör samt vice VD 
Tel. 070-324 3190, peter.welin@inwido.com

Annika Falk, VP Communication & PR
Tel. 070-602 1371, annika.falk@inwido.com