Inwidos förvärvsresa fortsätter med Westcoast Windows

Inwido-Westcoast-PRM

Inwido förvärvar Westcoast Windows med verksamhet i Sverige och England. Företaget tillverkar fönster, fönsterdörrar och skjutdörrar i trä och trä/aluminium vid fabriken i Trollhättan. Den framgångsrika verksamheten som under 2021 hade  ca 80 anställda och en omsättning på 164 miljoner kronor, blir nu en del av Inwidos affärsområde Skandinavien.

Westcoast Windows grundades 1995 och ägs idag av Wasafönster, som nu säljer företaget till Inwido. Företaget säljer idag sina produkter främst genom byggvaruhus med villaägare och bostadsrättföreningar som stora kundgrupper. En del av produktionen går på export till England, där företaget har en egen försäljningsorganisation.  

Verksamheten kommer att fortsätta drivas som en separat affärsenhet inom affärsområde Skandinavien samtidigt som bolaget bland annat kommer att kunna dra fördelar av synergier med Inwidos centrala inköpsorganisation samt övriga affärsenheter i Sverige.

- Förvärvet av Westcoast Windows stärker vår position i Skandinavien. Företaget är redan idag framgångsrikt och har ett välkänt varumärke. Vi ser stora möjligheter till fortsatt god utveckling av bolaget inom ramen för Inwido men också till synergier och på sikt möjliga produktionssamarbeten. Förvärvet är ett ytterligare steg för att nå vårt långsiktiga och ambitiösa tillväxtmål, säger Henrik Hjalmarsson, VD och koncernchef för Inwido.

Förvärvet av Westcoast Windows finansieras genom tillgängliga likvida medel och kommer ha en marginellt positiv påverkan på Inwidos vinst per aktie under 2022. 2021 omsatte bolaget 164 miljoner kronor, med en operativ EBITA marginal på cirka 10 procent. Köpeskillingen ligger i linje med Inwidos gängse multiplar.

Westcoast Windows är Inwidos tredje förvärv under 2022. Tidigare idag kommunicerades förvärvet av finska Hyvinkään Puuseppien Oy. I mars utökades affärsområdet Västeuropa med Dekko Window Systems i Manchester med en omsättning på 280 miljoner kronor.

För ytterligare information, kontakta:
Henrik Hjalmarsson, VD och koncernchef                              
Tel. 076-846 20 46, henrik.hjalmarsson@inwido.com

Tobias Rydergren, PR & Kommunikation
Tel. 070-255 23 61, tobias.rydergren@inwido.com