Inwidos science-based targets godkända

PRM SE Inwido targets approved by SBTi

Inwidos science-based targets har godkänts av Science Based Targets initiative.

Genom att sätta science-based targets säkerställs arbetet mot ytterligare minskningar av växthusgasutsläppen i linje med Parisavtalets målsättning om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C. Inwido åtar sig att nå nettonollutsläpp av växthusgaser i hela värdekedjan senast 2050.

”Vi är stolta över att våra klimatmål blivit validerade av SBTi. Det är en viktig milstolpe som visar vår ambition att vara ledande inom hållbarhet för fönster och dörrar i Europa. Vi har tydliga processer och planer på plats för att öka takten i vår omställning”, säger Fredrik Meuller, VD och koncernchef för Inwido.

Mål på kort sikt

Inwido åtar sig att minska absoluta scope 1 och 2 GHG-utsläpp med 42% till 2030 jämfört med basåret 2022, och under samma tidsperiod minska absoluta scope 3 GHG-utsläpp med 25%.

Mål på lång sikt

Inwido åtar sig att minska absoluta scope 1 och 2 GHG-utsläpp med 90% till 2050 jämfört med basåret 2022, och under samma tidsperiod minska absoluta scope 3 GHG-utsläpp med 90%. 

Om SBTi

Science Based Targets initiative (SBTi) är ett partnerskap mellan CDP, FN:s Global Compact, World Resources Institute (WRI) och Världsnaturfonden (WWF). SBTi driver ambitiösa klimatåtgärder i den privata sektorn genom att göra det möjligt för företag att sätta upp vetenskapligt baserade mål för att minska växthusgasutsläppen. Mer information om SBTi finns på https://sciencebasedtargets.org/. 

För ytterligare information, kontakta:
Fredrik Meuller, VD och koncernchef
Tel. +46 (0) 734 22 70 11

Lena Wessner, EVP Human Resources, Organization & Sustainability
Tel. +46 (0) 727 32 51 51