Stabil utveckling på en tuff marknad

Inwido-PRM-Q1-swe

Första kvartalet 2023 präglas av en mer utmanande marknad jämfört med fjolåret. Trots det ökar Inwido omsättningen och gör den näst bästa vinsten för ett första kvartal hittills. Den positiva utvecklingen för affärsområde e-Commerce fortsätter med en ökad orderingång och förbättrad lönsamhet under kvartalet.

”2023 inleds med att vi möter en marknad som är tuffare. Att vi trots det ökar omsättningen och gör vår näst högsta vinst för ett första kvartal hittills visar att vårt fokus på konsumentmarknaden kombinerat med en europeisk expansion skapar en motståndskraftig och stabil koncern”, säger Henrik Hjalmarsson vd och koncernchef för Inwido.

Under kvartalet ökade omsättningen med 1 procent, samtidigt minskade den operationella EBITA-marginalen något beroende på ökade energikostnader, en förändrad försäljningsmix, ökade marknadssatsningar för att ta marknadsandelar samt lägre volymer (trots en högre omsättning), vilket ger en sämre kostnadstäckning i produktionen. Marginalerna förbättras dock i tre av fyra affärsområden under kvartalet.

”Första kvartalet visar på en stabil försäljning och ett robust resultat. Även om orderingången minskar så är den ur ett längre perspektiv fortsatt på en stabil nivå. Den svaga utvecklingen inom industrisegmentet, som påverkas av en låg aktivitet inom nybyggnation, fortsätter och även konsumenterna påverkas av att den disponibla inkomsten för många sjunker på grund av inflation och stigande räntor. Samtidigt ser vi både ett stort behov och intresse för energieffektivisering, både hos privata husägare och fastighetsbolag”, säger Henrik Hjalmarsson.

För ytterligare information, kontakta:
Henrik Hjalmarsson, VD och koncernchef, Tel. 076-846 20 46, henrik.hjalmarsson@inwido.com
Tobias Rydergren, PR & Kommunikation, Tel. 070-255 23 61, tobias.rydergren@inwido.com