Stark avslutning på ett rekordår

PRM-Q4-swe

Med en fortsatt god utveckling under årets sista kvartal summeras 2022 till det bästa året hittills för Inwido. Under året ökade omsättningen med 23,6 procent till SEK 9,5 miljarder, med en Operationell EBITA på SEK 1 090 miljoner. För fjärde kvartalet ökar omsättningen med 20 procent, samtidigt som operationell EBITA ökar till SEK 315 miljoner, den högsta kvartalsvinsten hittills.

”När vi summerar 2022 kan jag med stolthet konstatera att vi presterar både vårt bästa kvartal och helår hittills, trots en turbulent omvärld. Avkastningen på operativt kapital förbättras och kassaflödet är starkt. Det har skapat förutsättningar för att kunna höja utdelningen även för 2022 och samtidigt fortsätta vår tillväxtresa, både genom förvärv och investeringar i vår befintliga verksamhet”, säger Henrik Hjalmarsson vd och koncernchef på Inwido.

Under kvartalet ökade orderingången med 2%. Inom konsumentsegmentet, där Inwidos fokus ligger, är efterfrågan stabil medan industrins köpbehov mattas av. 2022 har, fram till fjärde kvartalet, varit tufft för e-Commerce men nu har utvecklingen vänt med en vinst för fjärde kvartalet som blev bättre än ifjol samtidigt som orderingången ökar.

”Vi går in i 2023 med en orderstock, som är tillbaka på en mer normal nivå efter pandemins effekter samtidigt som orderingången är stabil. Efterfrågan från industrisegmentet är tydligt svagare. Samtidigt har konsumenternas intresse för energieffektiva fönster och dörrar ökat, trots att disponibla inkomster minskar. Långsiktigt är vi optimistiska även för industrimarknaden, eftersom behovet av nya bostäder är fortsatt stort samtidigt som många äldre fastigheter behöver renoveras för att bli mer energieffektiva och få en bättre innemiljö”, skriver Henrik Hjalmarsson avslutningsvis i kvartalsrapportens vd-ord.

För ytterligare information, kontakta:

Henrik Hjalmarsson, VD och koncernchef                              
Tel. 076-846 20 46, henrik.hjalmarsson@inwido.com

Tobias Rydergren, PR & Kommunikation
Tel. 070-255 23 61, tobias.rydergren@inwido.com