Stark tillväxt och bra marginaler, trots inflationsutmaningar

PR summering Q2_SWE

VD & koncernchef Henrik Hjalmarsson kommenterar det andra kvartalet 2021

Med glädje konstaterar jag att den positiva utvecklingen fortsätter för Inwido. För första gången passerade vi två miljarder kronor i försäljning i ett enskilt kvartal och därtill genererade vi vårt hittills högsta kvartalsresultat samt en rekordhög orderstock. Det ger oss råg i ryggen i vårt arbete mot fortsatt lönsam tillväxt”.

”Den goda utvecklingen är summan av vår position på en robust konsumentmarknad, vår branschledande e-handel och en mer positiv industrimarknad. Nettoomsättningen ökade organiskt med 19 procent till 2 009 MSEK (1 719). Operationell EBITA ökade till 267 MSEK (202) och den operationella EBITA-marginalen ökade till 13,3 procent (11,8). Vi går in i det tredje kvartalet med en orderstock på 2 029 MSEK, +61 procent”.

”Affärsområde Syd utvecklades fortsatt positivt med hög tillväxt och ett förbättrat resultat. Försäljningen ökade med 20 procent och operationell EBITA steg till 178 MSEK (137), vilket lyfte den operationella EBITA-marginalen till 20,8 procent (19,3). I affärsområde Nord ser vi fortsatt positiv försäljningsutveckling och marginalförstärkning. Försäljningen växte med 14 procent och operationell EBITA ökade till 98 MSEK (74), vilket lyfte den operationella EBITA-marginalen till 8,8 procent (7,6)”.

”I dagsläget ser vi en fortsatt hälsosam efterfrågan på konsumentmarknaden, en industrimarknad med ökande positivism och en expanderande e-handel. Detta gynnar oss samtidigt som vi kortsiktigt utmanas av rådande kostnadsökningar på insatsvaror, vilket kommer att påverka marginalerna, även om vi har varit snabba med behövliga prisjusteringar”.

”Vi går in i det tredje kvartalet med en stor orderstock, stark balansräkning och hunger efter fortsatt tillväxt”.

Läs pressrelease med KPI tabell i PDF

För ytterligare information, kontakta:
Henrik Hjalmarsson, VD och koncernchef                              
Tel. 076-846 20 46, henrik.hjalmarsson@inwido.com

Olof Engvall, PR & IR
Tel. 073-541 45 73, olof.engvall@inwido.com