Summering av Inwidos Kapitalmarknadsdag 7 december 2023

PRM-Summering-CMD-2023 FINAL

På kapitalmarknadsdagen som anordnas på At Six i Stockholm idag presenterar Inwido styrkan i sin affärsmodell och hur marknaderna förväntas utvecklas framöver med fokus på energieffektivisering och ökade hållbarhetskrav.  

Dagen inleds av Inwidos avgående vd och koncernchef Henrik Hjalmarsson, som introducerar dagens program, och samtidigt välkomnar vi vår tillträdande vd och koncernchef Fredrik Meuller, som ansluter till bolaget senast 1 maj 2024.  

”Med ökade krav från EU och fortsatt höga energipriser ökar trycket på en omställning till mer energieffektiva byggnader. I kombination med våra starka positioner på befintliga marknader och en stark balansräkning som möjliggör förvärv, ser jag en fortsatt god utvecklingspotential för Inwido och ser fram emot att följa bolagets fortsatta resa under Fredrik Meullers ledning”, säger Henrik Hjalmarsson.                 

Mads Storgaard Mehlsen, EVP Scandinavia, presenterar utvecklingen i affärsområdet Skandinavien och affärsområdets strategi för tillväxt med fokus på att öka marknadsandelarna. Han presenterar även projektet ”One Factory” hos Elitfönster i Vetlanda, en sammanslagning av två produktionsenheter som skapar en effektivare, mer hållbar produktion och flera konkurrensfördelar.    

Antti Vuonokari, EVP Eastern Europe, presenterar hur affärsområdet Eastern Europe har utvecklats över åren med en ökande operationell EBITA marginal de senaste fem åren. Han pratar om utvecklingspotentialen framöver och möjlighet att utnyttja den starka positionen inom dörrar och fönster av trä/aluminium för att expandera till nya marknader med nya produkter.     

Bo Overgaard Christensen, EVP e-Commerce, visar hur e-handeln inom Inwido utvecklats och hur ambitionerna ser ut för de olika marknaderna framöver. Han presenterar också affärsområdets strategi för att leverera den bästa kundupplevelsen, öka varumärkeskännedomen och stärka positionerna i de lokala marknaderna. 

Jonna Opitz, EVP Communications & interim EVP Western Europe, presenterar utvecklingen inom affärsområde Western Europe och strategin för fortsatt tillväxt, bland annat genom fokus på nya teknologier och nya förvärv. Hon presenterar också Inwidos senaste samt största förvärv hittills, Sidey Group, Skottlands ledande fönster- och dörrföretag, som vi är glada att ha som en del av Inwido-familjen.

Inwidos hållbarhetsarbete presenteras av Lena Wessner, EVP HR, Organisation & Sustainability, som redogör för hur arbetet enligt bolagets hållbarhetskompass fortskrider. Sedan 2021 har Inwido beslutat att ansluta sig till det globala klimatsamarbetet SBTi – Science Based Targets initiative, och ansökan skickades in i oktober i år. Hon presenterar också bolagets framgångsrika modell för ledarskap och styrning med egna VD-utbildningar och kontinuerlig successionsplanering. 

Därefter presenterar Mads Storgaard Mehlsen, EVP Scandinavia, hur vi ser på marknadsutvecklingen och vad som kommer att driva efterfrågan framöver, med särskilt fokus på energieffektivisering och EU:s Green Deal.  

En finansiell genomgång avrundar kapitalmarknadsdagen. CFO och vice VD Peter Welin visar på Inwidos starka finansiella situation och stabilitet över konjunkturcykler. Peter nämner vidare att vi förväntar oss återgång till en mer normal säsongsvariation, med större marginalskillnader mellan kvartalen, från 2024 jämfört med vad vi uppvisat de senaste åren under COVID-pandemin. Han upprepar koncernens långsiktiga finansiella mål med en omsättning på SEK 20 miljarder år 2030, ROOC >15%, nettoskuld i förhållande till operativt EBITDA <2,5x, samt utdelning cirka 50% av nettovinsten.

För ytterligare information, kontakta:

Henrik Hjalmarsson, VD och koncernchef                             
Tel. 076-846 20 46, henrik.hjalmarsson@inwido.com

Annika Falk, VP Communication and PR
Tel. 070-602 13 71, annika.falk@inwido.com