Inwidos värld på video

Inwido presenterar regelbundet videos som förklarar och fördjupar kunskapen om koncernen och övriga nyhetshändelser. Exempelvis presenteras i samband med kvartalsrapporterna en videokommentar med VD & koncernchef Fredrik Meuller.

Inwido Video

Inwido - Vårt löfte

Företagspresentation - A window of opportunity

A window of opportunity - kort

Q1 2024 kommentar av Fredrik Meuller

Q4/bokslut 2023 kommentar av Peter Welin

Q3 2023 kommentar av Henrik Hjalmarsson

Q2 2023 kommentar av Henrik Hjalmarsson

Q1 2023 kommentar av Henrik Hjalmarsson

Q4/bokslut 2022 kommentar av Henrik Hjalmarsson

Q3 2022 kommentar av Henrik Hjalmarsson

Q2 2022 kommentar av Henrik Hjalmarsson

Q1 2022 kommentar av Henrik Hjalmarsson

Q4/bokslut 2021 kommentar av Henrik Hjalmarsson

Q3 2021 kommentar Henrik Hjalmarsson

Q2 2021 kommentar av Henrik Hjalmarsson

Q1 2021 kommentar av Henrik Hjalmarsson

Q4/bokslut 2020 kommentar av Henrik Hjalmarsson

Q3 2020 kommentar av Henrik Hjalmarsson

Q2 2020 kommentar av Henrik Hjalmarsson

Inwido CEO presentation AGM 2021

Presentation Per Bertland - styrelsens ordförande

Presentationsfilm Hajom Skjutdörrar

Presentationsfilm SnickarPer