Inwido som partner

Inwido, Europas största fönsterkoncern och ett naturligt hem för regionens starkaste bolag inom komfort, inomhusklimat och trygghet, erbjuder koncernövergripande, strategiska samarbeten med leverantörer, kunder och partners. Vår ambition är att skapa långsiktiga och lönsamma samarbeten.

Läs mer
Thumbnail

Vi har en starkt decentraliserad organisationsstruktur där våra dotterbolag ges möjlighet att agera så självständigt som möjligt. Samtidigt får de centralt stöd i ett antal strategiska frågor, som till exempel inköp, digitalisering, finansiering, IT och ledarskapsfrågor.

Som partner erbjuder Inwido och våra dotterbolag lång erfarenhet och bred kompetens, finansiell stabilitet, effektiviseringsmöjligheter, samarbeten inom teknik och digitalisering samt andra strategiska fördelar som följer av ett samarbete med en marknadsledande koncern. 

På central nivå arbetar kategoriansvariga specialister strategiskt med upphandling av bland annat trä, glas, aluminium, färg och logistik för produktion och transport av fönster och dörrar för alla Inwidos dotterbolag.

Våra avtal på koncernnivå möjliggör upphandling av större volymer av material vilket ger prisfördelar. Samarbetet med våra leverantörer ger oss också fördelar genom att vi får möjlighet att ta del av deras nya och innovativa lösningar.

En viktig del av detta arbete är också arbetet med att minimera risken för störningar av leveranser till våra fabriker. Vi gör detta främst genom så kallad dual sourcing som innebär att vi inte ska vara beroende av bara en leverantör inom de olika produktkategorierna. Det gör oss mindre sårbara och mer flexibla i fördelningen av våra resurser.

I arbetet med att välja våra leverantörer använder vi oss av en process för att identifiera potentiella leverantörer, godkänna valda leverantörer, implementera samarbetsprocesser och rutiner samt löpande utvärdera våra leverantörer.

Code of conduct

Thumbnail

Partnerskap för uppkopplade lösningar

Inwido erbjuder en gemensam plattform för uppkopplade produkter och lösningar i det smarta hemmet. Med visionen att förbättra människor liv inomhus kombinerar vi den senaste digitala tekniken med traditionellt hantverk av hög kvalitet för uppkopplade fönster och dörrar. Vi erbjuder partnerskap för lösningar i det smarta hemmet.

Läs mer

Våra områden för innovation

 • Komfort – för en enklare och mer bekväm vardag utvecklar vi och erbjuder användarvänliga uppkopplade produkter och lösningar som är enkla att installera och kontrollera.
 • Inomhusklimat - för en minskad miljöpåverkan som förbättrar komforten i hemmet erbjuder vi lösningar som ger möjligheten att anpassa och förbättra luftkvalitet, temperatur och belysning i hemmet.  
 • Trygghet – genom skalskydd erbjuder vi lösningar som skapar trygghet och möjligt att såväl hemifrån som på plats kontrollera uppkopplade fönster och dörrar i hemmet.

Bli partner med Inwido

En gemensam digital plattform gör det möjligt för Inwido att utveckla uppkopplade produkter och lösningar för våra dotterbolag och kunder. Som Europas största fönsterkoncern kan vi och våra partners erbjuda de senaste innovationerna för hemmet. Du kanske är återförsäljare, systemintegratör, mjuk- eller hårdvaruutvecklare? Installatör, distributör eller leverantör? Oavsett vad du är, så har vi ett partnerskapsprogram för dig. 

+Connect är det Inwido-ägda varumärket för plattformen för anslutna produkter och lösningar i det smarta hemmet. Se mer här

Thumbnail

Varför ska just du bli partner med Inwido?

Det bästa sättet för att bli framgångsrik inom IoT (Internet of Things) är att kunna erbjuda en integrerad värdekedja som består av produkter, tjänster och teknik. Dessutom ska detta utformas så att allt fungerar ihop med dotterbolagens uppkopplade fönster och dörrar. Tillsammans kan vi skapa unika erbjudanden som är lönsamma och uppfyller kundens behov.

Vad ingår i partnerskapsprogrammen?

 • Thumbnail

  Försäljningsprogram

  Försäljningsprogram som förbättrar ditt företags försäljningspotential. För dig som är återförsäljare, distributörer, installatörer, systemintegratörer och leverantörer. Med hjälp av våra dotterbolags uppkopplade produkter, e-handelskanaler och tillgång till drygt 25 varumärken ökar dina möjligheter att lyckas.

 • Thumbnail

  Mjukvaruutvecklingsprogram

  Mjukvaruutvecklingsprogram som effektiviserar programvaruintegrationen med uppkopplade produkter och tjänster. För dig som är mjukvaruutvecklare. Dra nytta av våra dotterbolags produktportfölj tillsammans med heltäckande professionell support för snabb och framgångsrik integration.

 • Thumbnail

  Hårdvaruutvecklingsprogram

  Hårdvaruutvecklingsprogram där vi identifierar och utvecklar gemensamma lösningar för att tillsammans förbättra erbjudandet av fönster och dörrar i det uppkopplade hemmet. Dra nytta av våra dotterbolags produkter tillsammans med våra mjukvaruplattformar. Du får dessutom samarbeta med vårt interna och erfarna forsknings- och utvecklingsteam. 

 • Thumbnail

  Tjänsteutvecklingsprogram

  Tjänsteutvecklingsprogram som identifierar och utvecklar relevanta servicelösningar som underlättar i vardagen, med ambitionen att förbättra serviceerbjudandet i det uppkopplade hemmet. Dra nytta av våra dotterbolags produkter tillsammans med våra mjukvaruplattformar. Du får dessutom samarbeta med vårt interna och erfarna forsknings- och utvecklingsteam.