Kapitalmarknadsdag Inwido

Inwidos kapitalmarknadsdag är ett återkommande arrangemang där analytiker, investerare och mediarepresentanter får information om Inwidos affärsstrategier, finansiella uppdateringar samt är en möjlighet att lära känna såväl Inwido som dess ledare. Kapitalmarknadsdagen är vanligtvis ett halvdagsarrangemang och arrangeras företrädesvis i Stockholm, oftast årligen under senhösten.