Affärsområden & affärsenheter

Inwido delar in sin verksamhet i fyra affärsområden: Skandinavien, Östeuropa, e-Commerce och Västeuropa.

Inwidos affärsenheter erbjuder fönster, dörrar, förbättrad komfort, inomhusklimat och trygghet med tillhörande tjänster och tillbehör till kunder och konsumenter i Europa. Med fokus på kundernas behov erbjuder verksamheterna innovativa produkter och tjänster med attraktiv design och minskad miljöpåverkan som ökar människors välbefinnande.

Våra affärsenheter har verksamheter i Danmark, Estland, Finland, Irland, Litauen, Norge, Polen, Rumänien, Storbritannien, Sverige och Tyskland.

Map
Bild
5 230 MSEK
Nettoomsättning
Bild
771 miljoner SEK
Operationell EBITA
Bild
14,7%
Operationell EBITA marginal
Bild
72
% av försäljning från konsument

Resultat Skandinavien

Affärsområde Skandinavien samlar koncernens verksamheter i Sverige, Norge och Danmark. Här finns 14 affärsenheter, däribland Elitfönster, Hajom, Diplomat, KPK, Outline och Lyssand- Frekhaug.

Resultat Östeuropa

Affärsområde Östeuropa samlar koncernens verksamheter i Finland och Polen. Här finns nio affärsenheter, däribland Pihla Group, Profin och Sokolka.

Bild
2 476 miljoner SEK
Nettoomsättning
Bild
218 miljoner SEK
Operationell EBITA
Bild
8,8%
Operationell EBITA marginal
Bild
61
% av försäljning från konsument
Bild
929 miljoner SEK
Nettoomsättning
Bild
48 miljoner SEK
Operationell EBITA
Bild
5,2%
Operationell EBITA marginal
Bild
100
% av försäljning från konsument

Resultat e-Commerce

Affärsområde e-Commerce samlar koncernens e-handelsverksamhet i Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, Finland, Storbritannien och Irland med varumärken som JNA, Sparvinduer, Bedst& Billigst och BonusFönster.

Resultat Västeuropa

Affärsområde Västeuropa samlar koncernens verksamheter i England och Irland. Här finns fem affärsenheter, CWG Choices, Allan Brothers, Jack Brunsdon, Carlson och Dekko.

Bild
910 miljoner SEK
Nettoomsättning
Bild
81 miljoner SEK
Operationell EBITA
Bild
9,9%
Operationell EBITA marginal
Bild
86
% av försäljning från konsument

Våra affärsenheter

Inwidokoncernens nyckel till långsiktig lönsamhet är att ta tillvara på affärsenheternas lokala styrkor och potential. Koncernen är tydligt decentraliserad och verksamheterna utvecklar sin egen affär och bygger sin egen framgång utifrån individuella behov, förutsättningar och möjligheter. Här nedan finner du länkar till samtliga affärsenheter.

Diplomat Dörrar

Etrifönster

Lyssand-Frekhaug

Pihla Group