Våra bolag

Inwido leder och utvecklar bolag som erbjuder fönster, dörrar, förbättrad komfort, inomhusklimat och trygghet med tillhörande tjänster och tillbehör till kunder och konsumenter i Europa. Med fokus på kundernas behov erbjuder bolagen innovativa produkter och tjänster med attraktiv design och minskad miljöpåverkan som ökar människors välbefinnande.

Våra dotterbolag har verksamheter i Danmark, Estland, Finland, Irland, Litauen, Norge, Polen, Rumänien, Storbritannien, Sverige och Tyskland.

Where we are
Bild
3 750 miljoner sek
Nettoomsättning
Bild
56 %
% av extern nettoomsättning
Bild
226 miljoner sek
Operationell EBITA
Bild
6,0%
Operationell EBITA marginal

Resultat Nord

Affärsområde Nord samlar koncernens verksamheter i Sverige, Norge och Finland. Norden är traditionellt Inwidos starkaste fäste, med en rad välkända dotterbolag som svenska Elitfönster och Hajom, finska Tiivi och Pihla samt norska Lyssand.

Resultat Syd

Affärsområde Syd samlar koncernens verksamheter i Danmark, Storbritannien, Irland och Polen. Här ingår också koncernens e-handelsverksamhet direkt till konsument, e-Commerce. Kända dotterbolag är till exempel KPK Døre og Vinduer, Spar Vinduer och CWG Choices. 

Bild
2 713 miljoner SEK
Nettoomsättning
Bild
41%
% av extern nettoomsättning
Bild
458 miljoner SEK
Operationell EBITA
Bild
16,9%
Operationell EBITA marginal