Affärsområden & affärsenheter

Inwido delar in sin verksamhet i fyra affärsområden: Skandinavien, Östeuropa, e-Commerce och Västeuropa.

Inwidos affärsenheter erbjuder fönster, dörrar, förbättrad komfort, inomhusklimat och trygghet med tillhörande tjänster och tillbehör till kunder och konsumenter i Europa. Med fokus på kundernas behov erbjuder verksamheterna innovativa produkter och tjänster med attraktiv design och minskad miljöpåverkan som ökar människors välbefinnande.

Våra affärsenheter har verksamheter i Danmark, Estland, Finland, Irland, Litauen, Norge, Polen, Rumänien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Holland.

Inwido map 2023
Bild
4463 miljoner sek
Nettoomsättning
Bild
626 miljoner sek
Operationell EBITA
Bild
14,0%
Operationell EBITA marginal
Bild
76
% av försäljning från konsument

Resultat Skandinavien

Affärsområde Skandinavien samlar koncernens verksamheter i Sverige, Norge och Danmark. Här finns 14 affärsenheter, däribland Elitfönster, Hajom, Diplomat, KPK, Outline och Lyssand- Frekhaug.

Resultat Östeuropa

Affärsområde Östeuropa samlar koncernens verksamheter i Finland och Polen. Här finns nio affärsenheter, däribland Pihla Group, Profin och Sokolka.

Bild
2167 miljoner sek
Nettoomsättning
Bild
252 miljoner sek
Operationell EBITA
Bild
11,6%
Operationell EBITA marginal
Bild
65
% av försäljning från konsument
Bild
1020 miljoner sek
Nettoomsättning
Bild
46 miljoner sek
Operationell EBITA
Bild
4,6%
Operationell EBITA marginal
Bild
100
% av försäljning från konsument

Resultat e-Commerce

Affärsområde e-Commerce samlar koncernens e-handelsverksamhet i Danmark, Sverige, Norge, Tyskland, Finland, Storbritannien, Irland och Holland med varumärken som JNA, Sparvinduer, Bedst& Billigst och BonusFönster.

Resultat Västeuropa

Affärsområde Västeuropa samlar koncernens verksamheter i England och Irland. Här finns fem affärsenheter, CWG Choices, Allan Brothers, Jack Brunsdon, Carlson, Dekko och Sidey Group.

Bild
1334 miljoner sek
Nettoomsättning
Bild
133 miljoner sek
Operationell EBITA
Bild
10,0%
Operationell EBITA marginal
Bild
61
% av försäljning från konsument

Våra affärsenheter

Inwidokoncernens nyckel till långsiktig lönsamhet är att ta tillvara på affärsenheternas lokala styrkor och potential. Koncernen är tydligt decentraliserad och verksamheterna utvecklar sin egen affär och bygger sin egen framgång utifrån individuella behov, förutsättningar och möjligheter. Här nedan finner du länkar till samtliga affärsenheter.

Diplomat Dörrar

Etrifönster

Lyssand-Frekhaug

Pihla Group