Affärsområden & affärsenheter

Inwido delar in sin verksamhet i affärsområden nord och syd.

Inwidos affärsenheter erbjuder fönster, dörrar, förbättrad komfort, inomhusklimat och trygghet med tillhörande tjänster och tillbehör till kunder och konsumenter i Europa. Med fokus på kundernas behov erbjuder verksamheterna innovativa produkter och tjänster med attraktiv design och minskad miljöpåverkan som ökar människors välbefinnande.

Våra affärsenheter har verksamheter i Danmark, Estland, Finland, Irland, Litauen, Norge, Polen, Rumänien, Storbritannien, Sverige och Tyskland.

Map
Bild
3658 miljoner SEK
Nettoomsättning
Bild
61 procent
% av extern nettoomsättning
Bild
218 miljoner SEK
Operationell EBITA
Bild
6,0%
Operationell EBITA marginal

Resultat Nord

Affärsområde Nord samlar koncernens verksamheter i Sverige, Norge och Finland. Norden är traditionellt Inwidos starkaste fäste, med en rad välkända dotterbolag som svenska Elitfönster och Hajom, finska Tiivi och Pihla samt norska Lyssand.

Resultat Syd

Affärsområde Syd samlar koncernens verksamheter i Danmark, Storbritannien, Irland och Polen. Här ingår också koncernens e-handelsverksamhet direkt till konsument, e-Commerce. Kända dotterbolag är till exempel KPK Døre og Vinduer, Spar Vinduer och CWG Choices. 

Bild
2872 miljoner SEK
Nettoomsättning
Bild
10%
% av extern nettoomsättning
Bild
543 miljoner SEK
Operationell EBITA
Bild
18,9%
Operationell EBITA marginal

Våra affärsenheter

Inwidokoncernens nyckel till långsiktig lönsamhet är att ta tillvara på affärsenheternas lokala styrkor och potential. Koncernen är tydligt decentraliserad och verksamheterna utvecklar sin egen affär och bygger sin egen framgång utifrån individuella behov, förutsättningar och möjligheter. Här nedan finner du länkar till samtliga affärsenheter.

Diplomat Dörrar

Etrifönster

Lyssand-Frekhaug

Pihla Group