Om Inwido

Som Europas ledande fönsterkoncern är Inwidos affärsidé att utveckla och sälja marknadens bästa kundanpassade fönster- och dörrlösningar, via en decentraliserad struktur och med fokus på den konsumentdrivna marknaden, för att långsiktigt växa hållbart, organiskt samt genom förvärv.

Denmark

Inwido i siffror

2022 var Inwidos bästa år hittills med en tillväxt på 24 procent. Vi överträffade också våra finansiella mål för lönsamhet med en avkastning på operativt kapital på 18,3 procent tack vare en positiv lönsamhetstrend kombinerat med en minskad rörelsekapitalbindning.

Bild
9 547 miljoner SEK
Nettoomsättning
Bild
1090 miljoner SEK
Operationell EBITA
Bild
11,4%
Operationell EBITA marginal
Bild
1071 miljoner SEK
Operativt kassaflöde
Bild
33
Antal Affärsenheter
Map

Här finns vi

Inwido har verksamheter i Danmark, Estland, Finland, Irland, Litauen, Norge, Polen, Rumänien, Storbritannien, Sverige och Tyskland.

Vi har verksamheter på de orter som är markerade med namn på kartan. Med våra produktionsanläggningar och distributionscenter kan vi nyttja synergier och minska inköpskostnader samtidigt som vi befinner oss nära våra kunder.

Så tar vi ansvar

"Vår långsiktiga hållbarhetsfilosofi är att vi ska ge mer än vi tar – det våra bolag förbrukar för att producera ska på sikt leda till större vinster för såväl bolag som aktieägare och samhället i stort."

Dotterbolagen inom Inwido påverkar både miljö och människor. Som branschledare har vi ett stort ansvar – men det öppnar också stora affärsmöjligheter.  

Hållbarhet

Ansvar ger möjligheter
Inwido´s M&A model

Förvärv som tillväxtmotor

En viktig motor i Inwidos strategi för tillväxt är förvärv. Vi söker kontinuerligt nya lönsamma bolag som verkar inom komfort, inomhusklimat och trygghet med potential för fortsatt vinsttillväxt.

Vår förvärvsfilosofi