Detta är Inwido

Inwido är Europas största fönsterkoncern och ett naturligt hem för regionens starkaste bolag inom komfort, inomhusklimat och trygghet. Bekvämt, behagligt och tryggt. Så ska livet inomhus vara, vare sig du är hemma eller på jobbet, i ett nytt hus eller ett gammalt. Det är också vad vi på Inwido och våra 28 bolag brinner för. Med rötterna i fönsterbranschen strävar vi hela tiden efter att leverera nya produkter och tjänster som gör livet inomhus lite bättre.

Denmark

Inwido i siffror

Under 2019 levererade Inwido starka kassaflöden och en kraftigt minskad skuldsättningsnivå. Nettoomsättningen blev 6 631 MSEK (6 667), operationell EBITA landade på 646 MSEK (657) och den operationella EBITA-marginalen blev 9,7% (9,9%). Ett starkt kassaflöde sänkte nettoskuldsättningen till 2,2x EBITDA.

6631 miljoner sek
Nettoomsättning
646 miljoner sek
Operationell EBITA
9,7%
Operationell EBITA marginal
925 miljoner SEK
Förbättrat operativt kassaflöde
28
Antal Affärsenheter

Här finns vi

Inwido har verksamheter i Danmark, Estland, Finland, Irland, Litauen, Norge, Polen, Rumänien, Storbritannien, Sverige och Tyskland.

Where we are

Vår långsiktiga hållbarhetsfilosofi är att vi ska ge mer än vi tar – det våra bolag förbrukar för att producera ska på sikt leda till större vinster för såväl bolag som aktieägare och samhället i stort.

Så tar vi ansvar

Dotterbolagen inom Inwido påverkar både miljö och människor. Som branschledare har vi ett stort ansvar – men det öppnar också stora affärsmöjligheter.  

Hållbarhet

M&A

Förvärv som tillväxtmotor

En viktig motor i Inwidos strategi för tillväxt är förvärv. Vi söker kontinuerligt nya lönsamma bolag som verkar inom komfort, inomhusklimat och trygghet med potential för fortsatt vinsttillväxt.

Vår förvärvsfilosofi