Detta är Inwido

Som Europas ledande fönsterkoncern är Inwidos affärsidé att utveckla och sälja marknadens bästa kundanpassade fönster- och dörrlösningar, via en decentraliserad struktur och med fokus på den konsumentdrivna marknaden, för att långsiktigt växa hållbart, organiskt samt genom förvärv.

Denmark

Inwido i siffror

Under 2020 levererade Inwido starka kassaflöden och en kraftigt minskad skuldsättningsnivå. Nettoomsättningen blev MSEK 6 681 (6 631), operationell EBITA landade på 729 MSEK (646) och den operationella EBITA-marginalen blev 10,9% (9,7%). Ett starkt kassaflöde sänkte nettoskuldsättningen till 0,9x EBITDA.

 6 681 miljoner SEK
Nettoomsättning
729 miljoner SEK
Operationell EBITA
10,9 %
Operationell EBITA marginal
1 209 miljoner SEK
Förbättrat operativt kassaflöde
28
Antal Affärsenheter

Här finns vi

Inwido har verksamheter i Danmark, Estland, Finland, Irland, Litauen, Norge, Polen, Rumänien, Storbritannien, Sverige och Tyskland.

Where we are

Vår långsiktiga hållbarhetsfilosofi är att vi ska ge mer än vi tar – det våra bolag förbrukar för att producera ska på sikt leda till större vinster för såväl bolag som aktieägare och samhället i stort.

Så tar vi ansvar

Dotterbolagen inom Inwido påverkar både miljö och människor. Som branschledare har vi ett stort ansvar – men det öppnar också stora affärsmöjligheter.  

Hållbarhet

M&A

Förvärv som tillväxtmotor

En viktig motor i Inwidos strategi för tillväxt är förvärv. Vi söker kontinuerligt nya lönsamma bolag som verkar inom komfort, inomhusklimat och trygghet med potential för fortsatt vinsttillväxt.

Vår förvärvsfilosofi